Site-ontwerp en hosting

IRIS Interactive, "Vingerafdrukmaker"
4 rue du PNDF
Digitale stad Pensio
43000 Le Puy-en-Velay
Tel.: 04 71 04 93 01

www.iris-interactief.fr

Informatie uitgever

Normandië Zuid Eure VVV-kantoor
129, place de La Madeleine - Verneuil / Avre
27130 Verneuil d'Avre et d'Iton
Tel.: 02 32 32 17 17

[e-mail beveiligd]

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site www.normandie-sud-tourisme.fr impliceert volledige aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden hieronder beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk moment, gebruikers van de site www.normandie-sud-tourisme.fr worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.
Deze site is op elk moment normaal toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door www.normandie-sud-tourisme.fr die vervolgens zal trachten met gebruikers te communiceren vóór de datums en tijden van de interventie.
De site www.normandie-sud-tourisme.fr wordt regelmatig bijgewerkt door de webmaster. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn echter van toepassing op de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

Omvang van de inhoud

Ondanks de zorg die wordt besteed aan het verzamelen van informatie en het maken van de site met behulp van de meest recente technieken, kunnen fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, bezuinigingen of toevoegingen buiten onze controle blijven of worden ingevoegd op deze site www.normandie-sud-tourisme.fr kan om deze reden niet expliciet of impliciet aansprakelijk worden gesteld voor de gehele inhoud van de site; de gebruiker van de site en de informatie die hij bevat, erkent dat hij deze op eigen risico gebruikt en dat www.normandie-sud-tourisme.fr kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de site of een deel ervan.
Evenzo kan IRIS Interactive niet aansprakelijk worden gesteld vanwege de aard of inhoud van de sites waarnaar op de volgende pagina's wordt verwezen, en met name die waarvoor toegang is toegestaan ​​door het gebruik van de hyperlinks op de pagina's van deze site. In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van gegevens die op u betrekking hebben.

Copyright - Copyright © - Links

Reproductie op papier

Met uitzondering van iconografie is de reproductie van pagina's van deze site op papier toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • gratis distributie,
  • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging of wijziging)
  • expliciete quote van de site www.normandie-sud-tourisme.fr als bron en vermeld dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.

Reproductie op elektronische media

Reproductie van alle of een deel van deze site op een elektronisch medium is toegestaan ​​mits de bron duidelijk en leesbaar is toegevoegd (www.normandie-sud-tourisme.fr) en de woorden "Rechten voorbehouden".
De gebruikte informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Cookies

De site navigatie www.normandie-sud-tourisme.fr kan de installatie van de cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand, die geen identificatie van de gebruiker toelaat, maar die informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De verkregen gegevens zijn bedoeld om de volgende bladeren van de site te vergemakkelijken, en ook in staat stellen verschillende maatregelen van deelname.
De installatie weigering van een cookie kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Echter, kunnen gebruikers hun computer als volgt configureren om cookies te weigeren installatie:

In Chrome: tabblad instellingen / geavanceerde instellingen weergeven

  • Selecteer Opslag van lokale gegevens toestaan ​​(aanbevolen) om cookies in te schakelen.
  • Als u cookies wilt deactiveren, selecteert u Alle sites verbieden gegevens op te slaan.
  • Klik op OK om op te slaan.

In Internet Explorer: tooltab / internetopties.

  • Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren.
  • Bevestig met OK.

Toepasselijk recht en toekenning van rechtsmacht

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.normandie-sud-tourisme.fr is onderworpen aan de Franse wetgeving.
In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Verklaring aan de CNIL
In overeenstemming met wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot IT, bestanden en vrijheden, is de site verklaard aan de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (www.cnil.fr).

Toestemming voor toegang
In toepassing van deze wet hebben internetgebruikers het recht om gegevens betreffende hen persoonlijk in te zien, te corrigeren, te wijzigen en te verwijderen. Dit recht kan worden uitgeoefend per post of elektronisch: [e-mail beveiligd]
De verzamelde persoonlijke informatie wordt in geen enkel geval aan derden toevertrouwd, behalve voor de mogelijke goede uitvoering van de door de internetgebruiker bestelde dienst.

Privacybeleid
Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden behalve voor de goede uitvoering van de dienst.